Beeldende praktijk

Werkplek atelierIn mijn beeldend werk ben ik bezig met het her-interpreteren van persoonlijke beelden om deze te combineren, manipuleren en in een nieuwe context te plaatsen. Ik probeer de suggestie van tijd en het voorbijgaan hiervan te tonen. Sfeer, herinnering en tijd zijn centrale thema’s in mijn werk.

De persoonlijke beelden waar ik mee werk zijn familiefoto’s van mezelf, van vakanties, van mijn vader en moeder en oude foto’s van familieleden ver voor mijn tijd. Deze beelden zijn het uitgangspunt en ruwe materiaal voor mijn werk. Er zijn verschillende manieren waarop ik met de persoonlijke beelden mijn werk maak:

– Cyanotype drukken

– In objecten

Beeld object

 

In dit werk staat de beleving van het beeld, het tonen van emotie en het overbrengen van gevoel en sfeer centraal. Als uitgangspunt en ruw materiaal heb ik voor deze objecten foto’s gekozen die over mijn moeder gaan. In een lichtbak staat mijn moeder met mijzelf en mijn zussen op de foto, in de tweede lichtbak staat mijn moeder met mijn vader op de foto. En in de derde lichtbak is een foto van een vakantie van mijn ouders te zien, maar dan zonder personen er op. Ik heb de herinneringen gemanipuleerd waardoor een gevoel van gemis ontstaat, in de lichtbakken met personen door de personen te laten ‘verdwijnen’ en ‘verschijnen’. En in de lichtbak zonder personen heb ik ditzelfde gevoel proberen tonen zonder daadwerkelijk personen te gebruiken. Het formaat van de objecten en de gekozen beelden dragen bij aan het monumentale karakter wat deze objecten hebben gekregen. De techniek die ik hiervoor heb gebruikt is een lichtbak met daarin fysieke lagen van hetzelfde fotografisch beeld waarin de manipulatie centraal staat om een sfeer en gevoel over de brengen.

Beeld objecten
Emelien Dieleman, zonder titel (verticaal en horizontaal)
lichtbak verticaal
Emelien Dieleman, zonder titel (horizontaal), 2017, 22 x 30 x 21 cm, MDF, transparante sheets, foto’s
Emelien Dieleman, zonder titel (verticaal), 2017, 22 x 21 x 30 cm, MDF, transparante sheets, foto’s
Emelien Dieleman, zonder titel (duinen), 2017, 21 x 40 x 40 cm, MDF, transparante sheets, foto’s
Emelien Dieleman, zonder titel (duinen), 2017, 21 x 40 x 40 cm, MDF, transparante sheets, foto’s

Cyanotype

De gebruikte techniek om tot deze beelden te komen is Cyanotype of anders genoemd de blauwdruk. Filmische beelden waarin een suggestie van tijd en beweging wordt opgeroepen.

Emelien Dieleman, zonder titel (filmische berg), twee cyanotype’s op papier, 30 x 70 cm
detail: zonder titel (filmische berg)
Detail: zonder titel (filmische berg), Cyanotype op papier, 30 x 70 cm
patroonkopie
Emelien Dieleman, zonder titel (patroon), cyanotype op papier, 70 x 100 cm
Detail:zonder titel (patroon), cyanotype op papier, 70 x 100 cm
proces patroon1
Detail:zonder titel (patroon), cyanotype op papier, 70 x 100 cm
Detail:zonder titel (patroon), cyanotype op papier, 70 x 100 cm

Proces beelden

Dit zijn een aantal beelden uit mijn beeldende proces. De beeld objecten en Cyanotype’s  zijn eindwerken die uit mijn beeldend proces voortgekomen zijn.

In mijn proces ben ik op zoek gegaan naar wie ik ben als beeldmaker en wat ik met mijn beelden wil vertellen. Persoonlijke foto’s zijn in mijn gehele proces belangrijk geweest, maar voor sommige beelden had ik een grote fascinatie. Zoals voor de foto van een berg die in mijn gehele praktijk werk terug komt. De eindwerken zijn beeldende conclusies op mijn proces. In deze werken komen de onderzoeken en experimenten samen tot het  beeld zoals ik het wil hebben. Het zijn beelden die gevoel tonen, een gevoel van gemis en van het voorbijgaan van tijd door de suggestie van beweging en herhaling.

Inspirerende kunstenaars

Een aantal kunstenaars die een inspiratiebron zijn voor mijn beeldende werk.

John Stezaker – 1949, Verenigd Koninkrijk 

Still Films,  films gemaakt van stilstaand fotografisch beeldmateriaal.  Het werk van Stezaker zijn ‘juxtapositie’s: het samenbrengen van niet perse verband houdende zaken om een bepaald effect te creëren.

Willem Oorebeek – 1953, Nederland

Willem Oorebeek werkt met grafische technieken om zelfstandige kunstwerken te creeëren waarbij het draait om het ordenen en drukken. De thema’s van Oorebeek zijn de verhoudingen tussen de werkelijkheid en de waarneming en de mogelijkheden van het woord en de beeldtaal. Hij gebruikt voor zijn werken commercieel drukwerk als basis, uit de massamedia.

Jeff Cowen – 1956, Verenigde Staten 

In zijn werk is Jeff Cowen bezig met het tijdelijke en vluchtige van de fotografie die hij op een paradoxale manier probeert te verenigen met het eeuwige en beheersbare van de schilderkunst.

Sigmar Polke – 1941, Polen 

Sigmar Polke zoekt in zijn ‘photoworks’ de grenzen op tussen de fotografie en de schilderkunst en maakt een combinatie van deze twee. Hij kent geen begrenzingen in zijn materiaalgebruik. Hij gebruikt foto’s van zichzelf die hij bewerkt en manipuleert met verschillende technieken, zowel op de ‘goede’ als de ‘foute’ manier.