Onderzoeksverslag

Voorblad

Mijn scriptie gaat over de beeldcultuur en kunstenaars die hierop reageren met hun kunst, en de manier waarop docenten van buitenschoolse kunsteducatie hierop in kunnen spelen om bewustwording te creëren bij de cursisten. Beelden hebben een belangrijke plaats ingenomen in ons dagelijks bestaan.  Door middel van beelden communiceren we met elkaar en informeren elkaar. Door de toegenomen digitalisering is het makkelijker om beelden te bewerken, verwerken en delen. Iedereen is een beeld maker, en beelden nemen in onze cultuur een grote plaats in.

De aanleiding om een onderzoek te doen naar de beeldcultuur en de kunstenaars die hierop reageren komt vanuit mijn eigen praktijk werk. Ik her-interpreteer, manipuleer en vernieuw deze foto’s. De toegepaste manipulaties en hernieuwde presentatie van de foto’s vragen om een andere manier van kijken naar de foto’s. Hiermee plaats ik ze in een nieuwe context. Ook verandert daarmee de werkelijkheid van de foto’s waardoor je als toeschouwer uitgedaagd wordt je eigen interpretaties los te laten op het beeld. Dit vraagt om beter te kijken naar beeld, om een beeld te ‘lezen’. En een beeld ‘lezen’ vraagt om vaardigheden die in de huidige beeldcultuur van belang zijn. De keuze om de kunstenaars en hun methodes te gebruiken om in te spelen op de beeldcultuur en hier bewustwording mee te creëren komt vanuit mijn stage bij de buitenschoolse kunsteducatie ‘Toonbeeld’ en deels vanuit mijn eigen beeldende praktijk. Op Toonbeeld wordt de cursus tekenen en schilderen gegeven aan de leeftijdsgroep 11 tot 13 jaar, een leeftijdsgroep die geconfronteerd wordt met en gebruik maakt van de beeldcultuur. De reden om dit onderzoek uit te voeren is omdat cursisten op Toonbeeld veel met beelden bezig zijn. Ze zitten midden in de beeldcultuur en om ze hier bewust van te maken wil ik graag kunstenaars inzetten die beelden herinterpreteren zoals ik in mijn eigen beeldend werk ook doe. Het werken met bestaand en gevonden beeldmateriaal om bewustwording over de beeldcultuur te creëren is hier redelijk nieuw en  er is nog weinig over bekend. Daarom speelt dit onderzoek hier op in. Omdat lessen op Toonbeeld vaak starten vanuit een kunstenaar of kunststroming sluit het gebruik van Found Photography en de daarbij behorende kunstenaars hier op aan. Het doel van dit onderzoek is antwoord te geven op de vraag: Op welke manier zetten kunstenaars hun kunst in om te reageren op de beeldcultuur, en op welke manier kunnen docenten van de buitenschoolse kunsteducatie deze methodes inzetten om bewustwording te creëren. Als cursisten zich bewust zijn van wat een beeld ze vertelt kunnen ze zich beter staande houden in de huidige beeldcultuur en kunnen ze beelden inzetten als communicatiemiddel op een bewustere manier.

De link naar de scriptie:

Een tweede leven; fotografisch beeld gerecycled

Kunst educatie bronnen

Dit zijn een aantal bronnen voor mijn kunsteducatie, afgelopen afstudeerstage en mijn toekomstige beroepspraktijk.

De kunstbalie werkt samen met het onderwijs, amateurkunst, Brabantse gemeenten, provinciale cultuurpartners en maatschappelijke organisaties aan de Brabantse kunstsector.

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil dat iedereen goede cultuureducatie krijgt op school én in de vrije tijd en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen ze professionals in de cultuureducatie of cultuurparticipatie.

De afdeling vakdidactiek Kunsttheorie van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in de kunsttheorie te verbeteren. Ze doet dat door het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis gericht op kunstanalyse, kunstgeschiedenis, kunst algemeen, CKV en museumeducatie.

Deze website geeft informatie over onderwerpen binnen de mediawijsheid en is het expertisecentrum wat betreft mediawijsheid. Er wordt informatie gegeven over veilig en slim gebruik van (digitale) media. Er wordt onder andere doorverwezen naar organisaties voor informatie, er wordt relevant nieuws en ontwikkelingen getoond en ze willen docenten, ouders, opvoeders en dergelijke voorzien van informatie.

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Op deze website wordt informatie gegeven over het curriculum en curriculumontwikkeling in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Ze ontwikkelen kennis, brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen op deze website.

 

Een tijdschrift en online platform voor kunst en cultuur in het onderwijs. In verschillende disciplines geven ze informatie over kunst cultuur en educatie.

  • Boekmanstichting – Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

De Boekmanstichting is een onafhankelijk kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. Ze verzamelen, analyseren, verspreiden data en informeren over de cultuursector en ze stimuleren een gefundeerd cultuurdebat.

Het platform culturele avonturiers is een platform voor en door culturele ondernemers. Het doel van de website is een platform creëren voor cultureel ondernemers in alle sectoren en disciplines. Er wordt informatie gegeven over verschillende aspecten van het cultureel ondernemen. Er zijn handige tips te vinden, links naar andere organisaties en handige websites en er kunnen ervaringen uitgewisseld worden of discussies gevoerd.

 

Stage portfolio

Voor mijn afstudeerstage ben ik in het buitenschools kunsteducatie centrum Toonbeeld stage gaan lopen. Ik heb cursussen tekenen, schilderen en mixed media gegeven aan de kinderateliers met de leeftijden van 9 tot 13 jaar. En daarnaast heb ik cursussen tekenen en schilderen gegeven aan senioren.

Hier kan je mijn stage portfolio van mijn afstudeer stage bij Toonbeeld te Terneuzen inzien. Het stageportfolio bestaat uit lesvoorbereidingen, reflecties en foto’s van uitgevoerde lessen en de producten die daar uit gekomen zijn.

stage portfolio