Disclaimer

Disclaimer voor emelinedieleman.com
Emeline Dieleman behoudt het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Emeline Dieleman spant zich in om de inhoud van emelinedieleman.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
In is alle informatie onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op emelinedieleman.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Emeline Dieleman niet aansprakelijk gesteld worden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende teksten, producten en diensten liggen bij Emeline Dieleman. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten, producten en diensten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Emeline Dieleman, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifiek anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd aangepast worden.